En man är på väg till jobbet när han går förbi ett mentalsjukhus.

Han hör hur de intagna vrålar: ”Tretton! Tretton! Tretton!” och han undrar vad som försiggår.

Mannen ser ett kikhål in på området, böjer sig fram och kikar in. Ett finger trycker till hans öga och de intagna vrålar: ”Fjorton! Fjorton! Fjorton!” …