Kärnfamiljen är den solida grund som vi alla står på. Den måste bevaras till varje pris, satt av filmindustrin i Hollywood.

bevara-karnfamiljen

Versa om det är Reinfeldt bakom masken?