Det trodde flera personer som avlidit efter att ha följt en ”andlig diet” där man helt avstår från mat och vatten. Tanken är att överleva med hjälp av energi från solljuset. Resultatet blir självklart en ganska plågsam död. Det här är egentligen ganska tragiskt.

Läs mer: DN.se