Snus, en fantastisk produkt från Sverige som på sikt kommer att lösa Japans problem med en åldrande befolkning: Zero Style Snus (Mint)

rolig-whats-snus

Bild av Karin, Osaka.